Fara.Sk - slobodný softvér
Abstrakt Myšlienka slobodného softvéru vyviera z hlboko zakorenenej túžby v človeku po slobode - v konaní, myslení i narábaní s prostriedkami jeho každodennej potreby.

Slobodný softvér je softvér, ktorý je publikovaný s takou licenciou, ktorá mi dáva slobodu akokoľvek s ním narábať - použiť na ľubovoľný počet počítačov za ľubovoľným účelom použitia, nakopírovať priateľom, resp. slobodne ho distribuovať, poznať jeho vnútornú štruktúru a môcť ho modifikovať... Len v jednom som obmedzený - nesmiem mu vziať slobodu. To znamená, že slobodný softvér, resp. to, čo na ňom zmodifikujem nesmiem dať pod licenciu, ktorá by bránila ho ďalej distribuovať a používať podľa vyššie uvedených princípov.

Slobodný neznamená automaticky zadarmo: v rámci uvedenej slobody sa môžem rozhodnúť, či softvér ponúkam zadarmo, resp. za úplatu. Vo väčšine prípadov je obchodný model slobodného softvéru postavený na pridanej hodnote zo služieb, inštalácií, konfigurácií a outsourcingu s ním spojených. Dôkazom funkčnosti aj tohto obchodného modelu sú také firmy ako IBM, Red Hat, Novell, atď.

Slobodný softvér sa zvykne nazývať - i napriek maličkým nuansám vo významoch - týmito anglickými názvami: Free Software, Open Source, Software Libre, resp. spoločnou skratkou FOSS (Free and Open Source Software).

Komplexný portál slobodného softvéru (nielen) pre školy je možné nájsť na stránkach sospreskoly.org.
Operačné systémy Nielen jednotlivé programy, ale aj celé operačné systémy sú vytvárané a distribuované ako slobodný softvér. Z najznámejších môžeme uviesť GNU/Linux a FreeBSD/PC-BSD.

Pre desktopové použitie (pracovné stanice, notebooky, bežné PC) doporučujeme niektorú z nasledovných distribúcií GNU/Linux:
Ubuntu
Fedora
Mandriva
Novell SUSE

Upozornenie: GNU/Linux je operačný systému unixového typu, takže spôsob práce s ním je vo viacerých aspektoch odlišný od spôsobu práce s operačnými systémami MS Windows. Preto po predchádzajúcom používaní MS Windows prechod na tento typ operačného systému vyžaduje určitú trpezlivosť a vytrvalosť. Ale výsledok stojí za to:-)

Učebnicu základov práce s operačným systémom GNU/Linux môžete nájsť na stránkach abclinuxu.cz, alebo si stiahnuť tu [pdf].

Stiahnuť obrazy inštalačných CD (tzv. ISO) si môžete na nasledovných stránkach:
Ubuntu
Fedora
Mandriva
Novell SUSE
Kancelárske balíky Jedným z najdôležitejších prvkov programového vybavenia počítača je balík kancelárskych programov. Ako alternatíva k MS Office existuje kvalitný open source balík OpenOffice.org, ktorý v sebe zahŕňa textový editor (Writer namiesto MS Word), tabuľkový kalkulátor (Calc namiesto MS Excel), program na tvorbu prezentácií (Impress namiesto MS PowerPoint), databázový program (Base namiesto MS Access), ďalej programy Draw na kreslenie a Math na editáciu a vkladanie rovníc, resp. matematických výrazov.

OpenOffice.org v najnovšej verzii používa ako svoj natívny formát na ukladanie dokumentov XML štandart OpenDocument 1.0 (tento formát je medzinárodne štandartizovaný a je v procese celosvetového prijímania ako formát pre ukladanie dokumentov štátnej správy). Samozrejme - okrem iných formátov - dokáže aj načítať, ale aj ukladať dokumenty, tabuľky a prezentácie i v rozšírených formátoch kancelárskeho balíka MS Office, t.j. doc, xls a ppt.

Informačný bulletin o OpenOffice.org si môžete stiahnuť tu: strana1, strana 2, strana 3 a strana 4.

Bližšie informácie o tomto kancelárskom balíku môžete násť na týchto stránkach:
Oficiálne stránky OpenOffice.org
OpenOffice.org - stránky českých a slovenských používateľov
Slovenské stránky OpenOffice.org

Kancelársky balík je zadarmo a je ho možné stiahnuť na vyššie uvedených stránkach.
Mimo to väčšina distribúcií GNU/Linux umožňuje stiahnuť a nainštalovať OpenOffice.org pomocou svojho inštalačného/aktualizačného nástroja (apt, yum, yast, up2date,...).
Komunikácia a internet Na prezeranie www stránok môžeme doporučiť prehliadač Firefox, resp. prehliadač Mozilla, ktoré sú postavené na rovnakom renderovacom/zbrazovacom jadre. Informácie o týchto produktoch nájdete na nasledovných stránkach:
Oficiálne stránky Mozilla Foundation
Slovenské stránky Mozilla Foundation

Mozilla i Firefox sú zadarmo. Firefox je možné stiahnuť na vyššie uvedených stránkach.
Mimo to väčšina distribúcií GNU/Linux umožňuje stiahnuť a nainštalovať Firefox pomocou svojho inštalačného/aktualizačného nástroja (apt, yum, yast, up2date,...).

Evolution je vynikajúci program pre GNU/Linux, ktorý v sebe integruje poštového klienta, správu kontaktov a kalendár. Funkcionalitou je ekvivalentný s programom MS Outlook, dokonca ho dokáže nahradiť aj ako workgroup klient pre prepojenie s MS Exchange servrom. Viac informácií o ňom môžete nájst tu:
Informácie o Evolution na Gnome.org
Väčšina distribúcií GNU/Linux umožňuje stiahnuť a nainštalovať Evolution pomocou svojho inštalačného/aktualizačného nástroja (apt, yum, yast, up2date,...).

Thunderbird je kvalitný poštový klient a ďalší program z rodiny produktov Mozilla (viď vyššie odkazy na stránky Mozilla Foundation). Je zadarmo a stiahnuť si ho môžete na vyššie uvedených stránkach Mozilla Foundation.
Mimo to väčšina distribúcií GNU/Linux umožňuje stiahnuť a nainštalovať Thunderbird pomocou svojho inštalačného/aktualizačného nástroja (apt, yum, yast, up2date,...).

Operačné systémy unixového typu majú tradične veľmi silnú podporu pre prácu v textovom režime. Všetky uvedené distribúcie GNU/Linux umožňujú nainštalovať, resp. doinštalovať priamo z distribučných médií a kanálov základné programy pre prácu s internetom v textovom režime - napr. lynx ako prezerač stránok a mutt ako poštový klient.

Komunikátory, napr. Gaim, Kopete, atď., neuvádzame (ani ďalej ako freeware), aj keď je ich možné v rámci GNU/Linux priamo v distribučných inštaláciách nainštalovať, resp. stiahnuť inštalačné súbory pre MS Windows.
Dôvodom je tá skutočnosť, že vzhľadom na sporadicky objavované chyby v týchto aplikáciách a ich možnosti komunikácie smerom "do vnútra" sa môže jednať o bezpečnostné riziko (vírus, spyware, prienik...). Na farskom počítači, kde sú aj dôležité dokumenty je dobré každé zbytočné riziko eliminovať.
Grafické programy GIMP (GNU Image Manipulation Program) je kvalitný a mocný nástroj na prácu s grafikou, fotografiami, atď. Čo v súčasnosti asi najviac bráni jeho rozšíreniu je skutočnosť, že má náročné a nie celkom intuitívne ovládanie. Viacero informácií o ňom môžete nájsť na nasledovných stránkach:
Oficiálne stránky GIMP

GIMP je zadarmo a je ho možné stiahnuť na týchto stránkach:
GIMP pre MS Windows
GIMP pre Mac OS X
GIMP pre GNU/Linux a Unix
Mimo to väčšina distribúcií GNU/Linux umožňuje stiahnuť a nainštalovať GIMP pomocou svojho inštalačného/aktualizačného nástroja (apt, yum, yast, up2date,...).

Krita je aplikácia určená na kreslenie a editáciu obrázkov v rámci kancelárskeho balíka KOffice, ktorý - analogicky k OpenOffice.org - je slobodným kancelárskym balíkom určeným pre grafické prostredie KDE systémov GNU/Linux.
Krita v sebe zahŕňa nielen jednoduché kresliace vlastnosti pre bežných užívateľov, ale aj špičkové vlastnosti, ako napr. podpora 16bitovej hĺbky, CMYK a OpenEXR HDR obrázky.
Informácie o tomto programe nájdete na nasledovných stránkach:
Oficiálne stránky Krita

Krita je zadarmo a je možné ju stiahnuť ako súčasť KOffice na týchto stránkach:
KOffice (binárky pre KDE, resp. na Qt, arts, kdelibs)
Mimo to väčšina distribúcií GNU/Linux umožňuje stiahnuť a nainštalovať Kritu pomocou svojho inštalačného/aktualizačného nástroja (apt, yum, yast, up2date,...).

Blender je mocný nástroj pre trojrozmerné modelovanie, animáciu, rendering, postprodukčné a interaktívne úpravy i kreácie a prehrávanie.
Informácie o tomto programe nájdete na nasledovných stránkach:
Oficiálne stránky systému Blender

Blender je zadarmo a je ho možné stiahnuť na týchto stránkach:
Blender pre MS Windows
Blender pre Mac OS X
Blender pre GNU/Linux
Blender - všetky systémy
Mimo to väčšina distribúcií GNU/Linux umožňuje stiahnuť a nainštalovať Blender pomocou svojho inštalačného/aktualizačného nástroja (apt, yum, yast, up2date,...).

Tux Paint je veľmi vydarený kresliaci program pre deti, ktorý je možné využiť pri práci s menšími deťmi. Informácie o tomto programe nájdete na nasledovných stránkach:
Oficiálne stránky Tux Paint

Tux Paint je zadarmo a je ho možné stiahnuť na týchto stránkach:
Tux Paint pre MS Windows
Tux Paint pre Mac OS X
Tux Paint v rpm pre GNU/Linux
Tux Paint - všetky systémy

Ak hľadáte programy na prezeranie a správu obrázkov, či galérií, v GNU/Linux bývajú štandartnou súčasťou najrozšírenejších grafických prostredí - GNOME a KDE. Pre MS Windows uvádzame jeden program nižšie na tejto stránke v kategórii freeware.
Multimédiá Audacity je program na editovanie zvuku, ktorý dokáže nahrávať, prehrávať a mixovať zvuky, a tiež aplikovať rozličné efekty a filtre. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke projektu:
Oficiálne stránky Audacity

Audacity je zadarmo a je ho možné stiahnuť na týchto stránkach:
Audacity pre MS Windows
Audacity pre Mac OS X
Audacity pre GNU/Linux

Xine je multimediálny prehrávač CD, DVD a VCD. Taktiež prehráva multimediálne súbory vo formátoch AVI, MOV, WMV a MP3, či už z lokálnych diskov, ale aj priamo z internetu. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke projektu:
Oficiálne stránky Xine

Xine je zadarmo a je ho možné stiahnuť na týchto stránkach:
Xine pre Mac OS X (externý projekt)
Xine pre GNU/Linux
Mimo to väčšina distribúcií GNU/Linux umožňuje stiahnuť a nainštalovať Xine pomocou svojho inštalačného/aktualizačného nástroja (apt, yum, yast, up2date,...).

VLC Media Player je multimediálny prehrávač, ktorý okrem štandartných audio a video formátov (včítane titulkov) si poradí aj so streamovaným videom. Umožňuje dokonca vytvorenie vlastného stream servra v unicast, multicast, IPv4 nebo IPv6. Vzhľadom k nízkym softvérovým nárokom je vhodný aj ako prehrávač pre staršie modely počítačov.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke projektu:
Oficiálne stránky VLC

VLC je zadarmo a je ho možné stiahnuť na vyššie uvedených stránkach VLC.
Mimo to väčšina distribúcií GNU/Linux umožňuje stiahnuť a nainštalovať VLC pomocou svojho inštalačného/aktualizačného nástroja (apt, yum, yast, up2date,...).

Media Player Classic je multimediálny prehrávač pre MS Windows, ktorý podporuje prehrávanie DVD, titulky u AVI súborov, formáty QuickTime a RealVideo.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke projektu:
Oficiálne stránky MPC

MPC je zadarmo a je ho možné stiahnuť na týchto stránkach:
MPC pre MS Windows

Ak hľadáte programy na prezeranie a správu obrázkov, či galérií, v GNU/Linux bývajú štandartnou súčasťou najrozšírenejších grafických prostredí - GNOME a KDE. Pre MS Windows uvádzame jeden program nižšie na tejto stránke v kategórii freeware.
Podporné programy
a systémové nástroje
Pre GNU/Linux sú mnohé a kvalitné programy z tejto kategórie štandartnou súčasťou jednotlivých ditribúcií, takže ich nájdete priamo na inštalačných CD, resp. sú doinštalovateľné cez inštalačné nástroje konkrétnych distribúcií.

Pre MS Windows a Mac OS X je väčšina týchto nástrojov distribuovaná ako platený softvér alebo freeware. Ako slobodný softvér pre MS Windows je to napr:

7-zip: archivačný a komprimačný program, ktorý zvláda veľa formátov (7zip, zip, cab, rar, arj, gzip, bzip2, tar, cpio, rpm, deb...).
Oficiálna stránka 7-zip

KeePass: manažér hesiel - program na ukladanie hesiel v zašifrovanej podobe (multiplatformný: MS Windows, Mac OS X, GNU/Linux, J2ME, PocketPC, BlackBerry, Andoid,...).
Oficiálna stránka KeePass

Notepad2: náhrada za Notepad z MS Windows s mnohými vylepšeniami.
Oficiálna stránka Notepad2

XPY: program na nastavovanie niektorých bezpečnostných parametrov a vypnutie nepotrebných funkcií v MS Windows.
Oficiálna stránka XPY

A mnohé ďalšie...
Freeware Okrem spomenutého slobodného softvéru (na tejto stránke sme uviedli len zlomky z existujúcich niekoľkých desiatok tisíc slobodných softvérov) uvádzame ešte niekoľko programov, ktoré síce nespĺňajú kritériá slobodného softvéru (nie sú distribuované pod touto licenciou), ale sú zadarmo (prípadne aspoň jedna z ponúkaných verzií) a môžu poslúžiť pri bežnej práci, resp. ako náhrada za iné produkty ušetriť finančné prostriedky.
Opera - internetový prehliadač (multiplatformný)
Adobe Reader - prehliadač súborov vo formáte PDF (multipl.)
XnView - prehliadač a správa obrázkov (multipl.)
Pixel - grafický editor s vlastnosťami Photoshopu (multipl.)
Audio/video kodeky a prehrávače pre MS Windows
ImgBurn - napaľovanie obrazov CD/DVD diskov pre MS Windows
Mp3Tag - editor tagov pre MP3, OGG, WMA,.. pre MS Windows
Ad-Aware - antispyware pre MS Windows
XP-Antispy - podobne ako XPY
Secure-IT - bezpečnosť MS Windows
Harden-IT - bezpečnosť sieťovania MS Windows
Kerio PF - ochrana MS Windows pred útokmi zo siete
AVG - antivírový program (Free edícia) pre MS Windows
O projekte Fara.Sk Viac informácií o projekte Fara.Sk môžete nájsť na úvodnej stránke.